• Chuyên về các thiết bị hệ thống đo kiểm viễn thông Test & Mesurement, phòng Lab, nhà máy
  • Chuyên về hệ thống thông tin vô tuyến tích hợp Radio, Radio Intergration, hệ thống liên lạc cho quốc phòng

Kinh nghiệm

Lê Minh Khiêm

  • Hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực viễn thông
  • Kinh nghiệm cung cấp các hệ thống đo cho các nhà mạng VNPT, Viettel, Mobiphone, các công ty Erricson, Huawei
  • Kinh nghiệm cung cấp các hệ thống đo JPSU (Viavi), Nemo Anite, Rohde & schwarz .v.v.
  • Highest booking JDSU, Anite 2010